داستان کوتاه
داستانهای کوتاه ایران و جهان

مرد: «اگر دست من بود، بنای یادبود آن انسانی را می‌ساختم که وقتی برای اولین‌بار بمب‌های خردمند ساخته شد به‌این فکر می‌افتاد که رویشان تابلویی بزند و بنویسد: «لطفا” هرکس رد می‌شود تف کند!» جدا” که فکر ساختن بمب‌های مغزدار جنایتکارانه‌ترین فکرها بود. البته منظورم فقط آن مردکی نیست که بمب‌های خردمند را ساخت: همه‌ی آن کسانی که به جرمش گوش دادند و کارش را تأیید کردند، آن‌هایی که پول و کارخانه و آزمایشگاه در اختیارش گذاشتند. جانیانی که ماشین حساب‌هایشان و فرمول‌هایشان را به کار انداختند و محاسبه کردند بمب چطور ساخته‌شود تا چند میلیون نفر بیشتر را بکند. همه و همه جنایتکار بودند.
من البته این‌را می‌فهمم که توی دعوا حلوا پخش نمی‌کنند. قبول دارم وقت جنگ کمتر کسی نگران مسائل اخلاقی است و هدف فقط برنده شدن است و بس. درک می‌کنم که از این دیدگاه شاید وجود بمب‌هایی قابل‌توجیه باشد که بتوانند خودشان اوضاع را بسنجند و خیلی سریع و مناسب تصمیم بگیرند. انتخاب هدف، شناسایی بهترین نقطه‌ی نفوذ. محاسبه‌ی دقیق مسیر. در رفتن از سیستم دفاعی دشمن، کمین کردن و بعد منفجر شدن، این‌ها بود چیزهایی که از این بمب‌های خردمند می‌خواستند. اما بمب کجا و خرد کجا؟ مگر می‌شود، مگر روا بود که به بمب عقل و خرد داده شود؟
و بعد جنگ نشد، جنگ هر سال و هر سال عقب افتاد و بمب‌های خردمند همین‌طور در انبارها روی ننوشتهایشان ماندند در انتظار این که سرانجام چه وقت به سراغشان خواهند رفت…
عقل و خرد یک کامپیوتر جزئی از تکنولوژی روز است. نیست که هر وقت خواستی از برق بکشی. عقل را ممکن است بشود موقتا” تخفیف داد، اما نمی‌توان برای همیشه از بین برد. عقل بر حافظه متکی است و اگر حافظه نباشد عقلی هم نیست. جنگ هر سال عقب می‌افتاد و در این مدت بمب‌ها فکر می‌کردند، به رادیو گوش می‌دادند، خبرها را به حافظه‌شان می‌سپردند و با هم بحث و تبادل نظر می‌کردند… تا این که سرانجام معاهده‌ی خلع سلاح کامل امضا شد و توافق بر این قرار گرفت که بمب‌های خردمند به کلی از صحنه‌ی گیتی محو شوند.
مسائل از همین لحظه شروع شد.
بمب: وقتی انفجار را برایمان ممنوع کردند، ملال و کلافگی به سراغمان آمد. ما البته هیچ کداممان نمی‌دانستیم انفجار چیست، اما خب همه‌مان در آرزوی منفجر شدن بودیم. انفجار یک‌چیز عجیب بزرگ، عجیب داغ و عجیب سیاه بود. به سیاهی کهربا؛ عجیب پر هیاهو بود و در همان حال عجیب ساکت. یکی از بروبچهایمان حساب کرده بود که ماها تا کسری از ثانیه پس از انفجار هنوز زنده خواهیم بود چون هنوز همه‌چیز در درونمان بهم نخواهدریخت و ساختارمان هنوز پابرجا خواهدبود. شاید یک هزارم ثانیه، شاید هم یک میلیونم ثانیه، اما توی این فاصله‌ی کوتاه همه‌ی نیروی پنهانمان خلاص خواهد شد و ما این خلاصی را خواهیم دید: انفجارمان را خواهیم دید! انفجارمان که توانمند، آنی، نورانی و عظیم است خواهیم دید!
زندگیِ روی زمین برای مغز ما زیادی سخت است، چون خیلی کند است. در زمین، میان دو رویداد یک ابدیت فاصله است. در حالی که سرعت فکر ما بمب‌ها خیلی بالاست. این سرعت که در جنگ خیلی‌خوب است، وقتی جنگ نباشد کلافه‌کننده می‌شود. بمب، دائم کلی چیز بی‌خود یادش می‌آید و نمی‌تواند یک‌لحظه تمرکز داشته ‌باشد.
اما خب ما همه یک‌چیز را فهمیده بودیم: بنا بود نابود شویم، آن هم بدون این‌که منفجر شویم!
یک روز یک نفر ناشناس وارد انبار شد و بی‌آن‌که سلام کند چراغ را روشن کرد و رفت پیش میز فرمان. همین گوش به‌زنگمان کرد، چون نگهبان‌ها و نظافت‌چی‌ها همیشه با ما چاق سلامتی می‌کردند و حرف می‌زدند. از نظر ما بمب‌ها و آدم‌ها همه شکل هم‌اند، اما این یکی‌را من تصور نمی‌کنم. قیافه‌اش هرگز از حافظه‌ی هیچ بمبی زدوده شود: چهره‌ای رنگ بریده، چشم‌های خیره.
انبار روشن شده بود- چیزی که خیلی کم اتفاق می‌افتاد- و ما رقص نور را روی تنهایمان می‌دیدیم. توی ننوهایمان تاب می‌خوردیم و بازتاب نور به هر سو لیز می‌خورد.
درِ کناری انبار خیلی آرام باز شد و گاری خودکار آزمایشگاه وارد شد و رفت زیر ننوی بمب شماره‌ی هفت ایستاد. البته ماها بمب شماره هفت را به یک اسم دیگر صدا می‌کردیم. اما ترجمه‌ی اسمش به زبان آدم‌ها خیلی مشکل است.
مردک دکمه های میز فرمان را فشار داد و ننوی شماره‌ی هفت کج شد.
هفت گفت: چه کار کنم؟ می‌خواهند مرا بکشند و من نمی‌خواهم بمیرم!
– همه مان را خواهند کشت!
– من نمی‌خواهم بمیرم!
– چه کار کنیم؟
– من نمی‌خواهم بمیرم!
نمی‌شد صدای بمب‌ها را از هم تشخیص داد و فهمید که صدا از کیست.
قیل و دادمان خیلی طول کشید: چندین و چندهزارم ثانیه. شده بودیم مثل آدم‌ها: به جای این‌که به سوالی که ازمان شده بود جواب بدهیم، هر کداممان حرف خودمان را می‌زدیم.
هفت یکهو گفت: گاز را ول می‌دهم.
– نه! آن یارو کشته خواهد شد!
– بشود!
یکی فریاد کشید: «خودت را نجات بده»! و ناگهان شعله‌ای از هفت زبانه کشید.
هوای انبار کمی گرم شد. همه نگاهمان به مرد بود: رخت و لباسش پودر شد و خودش فقط توانست دو دست را به چهره‌اش ببرد. بعد افتاد. من یکی که قیافه‌اش را هرگز فراموش نخواهم کرد.
هفت از ننویش پایین آمد و کنار گاری بی‌مغز که هی چنگک‌هایش را در هوا تکان می‌داد ایستاد. هفت به طرف در لغزید. ما هم دنبالش سر خوردیم.
مرد: بمب‌ها از انبار فرار کردند. جمعا” ۱۴۸۵تا بودند. نگهبان‌ها را تار و مار کردند، نوعی جمهوری برقرار کردند و خطاب به همه‌ی کشورها اعلام کردند: کاری به کارمان نداشته باشید، وگرنه همگی با هم در یک‌لحظه خودمان را منفجر خواهیم کرد!
چنین انفجاری به معنای نابودی سیاره بود. همه ترسیدند، خاصه آن که هیچ کاری هم نمی‌شد کرد، فقط می‌توانستیم شب و روز، بی‌وقفه، مراقبشان باشیم. ماهوارها گزارش پشت گزارش می‌فرستادند و همه از این‌خبر می‌دادند که بمب‌ها پیوسته در جنب و جوش‌اند و دائم حرف می‌زدند. راجع به چه؟ معلوم نبود. از بس زیاد حرف می‌زدند و تند، یک لشکر از متخصصان کشف رمز گذاشته بودیم و این لشکر نمی‌توانست حرفشان را بفهمد. تنها امیدمان به این بود که بالاخره را بفهمد. تنها امیدمان به این بود که بالاخره سوختشان تمام خواهد و آن وقت گیرشان خواهم انداخت. اما وقتی سوختشان تمام شد، فهمیدیم که در این فاصله یاد گرفته‌اند خودشان سوختشان را از زمین بگیرند.
بمب: انرژی‌مان داشت تمام می‌شد. همه در انتظار مرگ بودیم که یکی‌از بمب‌ها – حالا دیگر یادم نمی‌آید کداممان – به این فکر افتاد که ما هیچ مجبور نیسیتیم تا ابد الدهر هر از همان سوخت استفاده کنیم و می‌شود به جای سوخت قبلی از مخلوط دیگری استفاده کرد که اجزایش در همه‌جا هست: آب و سیلسیوم و آلومینیوم.
اما برای تأمین سوخت نیازمند دست بودیم… با محمل‌های تلسکوپیمان کانال کندیم، خاکِ آهن‌دار را کوبیدیم و ابزار ریختیم. کار در اوایل خوب پیش نمی‌رفت. اما کم‌کم ماهر شدیم. بسیاری از ما ربای موفقیت برنامه‌مان هر چه داشتند دادند و بی‌سوخت مردند.
از دست دادن انرژی رنج وحشتناکی است، رنجی است که هیج رنجی را نمی‌توان با آن مقایسه کرد. اول قدرت حرکت را از دست می‌دهی، بعد صدایت ضعیف می‌شود و شنوایی و بینایی‌ات از بین می‌رود. آخرین چیزی که هنوز در وجودت گرمای ولرمی دارد رادیو است: خرخری می‌شنوی که قبلا” صدا بود. اگر به خودت زحمت بدهی. اما ضعف و خستگی چنان بر جانت چنگ می‌اندازد که…
یک ماه بعد دست داشتیم و خیلی کارها ازمان ساخته بود.
مرد: بعد مشخص شد که صلح نخواهد بود: تا بمبی باشد، خیال صلح عبث است.
بمب‌ها مثل سوسک به هر کجا رسوخ می‌کردند. شهری را که نزدیک انبار بود و از سکنه تخلیه شده بود اشغال کردند، خانها را خراب کردند و سرگرم ساختمان شدند! جدا” که مسخره بود! اما معلوم بود قصد دارند برای مدتی طولانی در شهر اقامت کنند.
در آن زمان بود که هنگ مخصوص تشکیل شد. امیدوارم که هنگ ما آخرین ارتش در تاریخ بشر باشد.
من آن وقت‌ها بچه بودم و کنجکاو و ماجراجو. به محض آن که اعلام شد سرباز می‌گیرند، فوری دویدم و اسمم را نوشتم. فکر می‌کردم باید این کار را بکنم.
اولین درسی که به ما دادند این بود: انضباط مهم است و وقت‌شناسی! بقیه چیزها را همه فراموش کنید! سرنوشت بشر به شماها بستگی دارد!
و یادم می‌آید که روی این کلمه “بشر” تاکید می‌شد.
فرماندهی جوخه‌ی ما با آدمی بود به اسم کلاس تسامبرگوئر. مردی بود با پس گردن باریک و چهره‌ای پهن و همچون چهره‌ی دائم‌الخمرها سرخ. اما لب به مشروب نمی‌زد. طوری بود انگار خونش نه از قلبش بلکه از ته اندرونهای تنش به بیرون می‌جوشد.
تمرین‌ها موفق بودیم، از خوشحالی در پوست نمی‌گنجید. اصلا” از او خوشمان نمی‌آمد.
اولین بمب را کلاس کشت.
آن بمب وسط خیابان مشغول کاری بود. کلاس از پنجره او را می‌پایید. فکر می‌کنم کلاس ۲۴ ساعتی را مراقب بمب بود و بعد با لیزر تن بمب را شکافت و مغزش را سوراخ کرد.
بمب‌ها دیگر فرصت مناسب را برای انفجار دسته‌جمعی از دست داده بودند و بعد از آن هرگز نتوانستند به اتفاق نظر برسند.
شاید هم که دیگر علاقه‌ای به انفجار نداشتند.
بمب: فرصت مناسب را برای منفجرشدن از دست داده بودیم.
قتل عام ما شروع شد و ما روزگار را به‌دفع الوقت می‌گذراندیم. برخی از بمب‌ها می‌گفتند که حالا دیگر وقت انفجار رسیده است. اما برخی دیگر بر این باور نبودند و می‌گفتند که هنوز وقتش نرسیده. چون هنوز عملا” با هیچ انسانی روبه‌رو نشده بودیم و بالاخره هم همین عده برنده شدند. چرا که راستش- بی‌آن‌که شهامتش را داشته باشیم که به این موضوع اعتراف کنیم- دلمان می‌خواست یک‌جوری زنده بمانیم. یک‌روز هم که بالاخره با انسان‌ها روبه‌رو شدیم، این روبه‌رو شدن هم نتوانست انگیزه‌ای برای انفجار باشد، چون اگر عده‌ای در فکر کشتن ما بودند لزومی نداشت ما همه‌ی مردم را بکشیم و کافی بود همین وعده را از بین ببریم.
در این که ما بمب‌ها غریزه‌ی بقا نداریم حرفی نیست، اما ما می‌خواستیم زنده بمانیم چون زندگی جالب بود.
همیشه حملهایشان نامترقبه بود. پارازیت می‌فرستادند و مانع از این می‌شدند که ما بمب‌ها با هم تماس داشته باشیم. عده‌ای از ما سعی کردند به فضا بروند و فرار کنند، اما کشته شدند.
ما هم البته از خودمان دفاع می‌کردیم. کم‌کم دیگر نمی‌شد خیلی ساده به نزدیکمان رسید و ما را کشت. ما هم شروع کردیم به کشتن. من خودم یکی را کشتم. ما هنوز اسلحه نداشتیم. پاهایش را دیدم که پشت یک اتوبوس قایم شده، لیزرش را به کار انداخت، جاخالی کردم و اتوبوس را روی تنش برگرداندم. یک ابدیت جیغ زد و بعد مرد.
مرد: به ما می‌گفتند: «لازم نکرده به حالشان دل بسوزانید. آن‌ها که انسان نیستند، آن‌ها اصولا برای مردن ساخته‌شده‌اند. تنها کاری که ما می‌کنیم این ا ست که بی‌صدا می‌کشیمشان. دلشان می‌خواهد که زنده بمانند؟ همان قدر هم دلشان می‌خواهد که منفجر شوند. خودشان هم درست نمی‌دانند که از دنیا چه می‌خواهند».
یک لشکر روانپزشک را هم به هنگ ما فرستاده بودند. طفلی‌ها وقت سر خاراندن نداشتند. آخر انسان عادت به قتل و کشتار را از دست داده بود. خودم بارها با خودم فکر می‌کردم این کاری که ما می‌کنیم هیچ کار درستی نیست‌. اما آیا نجات کره زمین کاری نادرست است‌؟
ما می‌کشتیم و بمب‌ها هم می‌کشتند. دازوئر، گراندی و فروم مردند. ریلی هم دو پایش را از دست داد و هم طبع شوخش را و این‌ها که اسم بردم فقط از جوخه‌ی من بودند. خود تسامبرگ دیوانه شد و کارش به تیمارستان کشید.
جای این‌ها آدم‌های تازه‌نفس آمدند که همه درست مثل خودمان در آغاز جنگ‌، شاد و پرتحرک و تیز بودند. اما وضع هرروز بدتر می‌شد. حالا دیگر خیلی مشکل می‌شد بمبی را گیر انداخت. پنهان شده بودند و رادیوهایشان هم خفه‌خوان گرفته بود. دیگر نه از جمهوری بمب‌ها اثری مانده‌بود و نه‌از هیچ‌چیز دیگر. بمب‌ها فقط به زندگی نکبتیشان دو دستی چسبیده بودند.
هرچه بیشتر می‌گذشت، کشتن هر بمب گرانتر تمام می‌شد و بیشتر کشته می‌گرفت. حالا دیگر بمب‌ها هم یاد گرفته بودند تیراندازی کنند و اسلحه داشتند. ما دسته‌جمعی و بی‌آن‌که در فکر تلفات خودمان باشیم حمله می‌کردیم، درست همان‌طور که گله‌ی نئاندرتال‌ها روزگاری دور به ماموت‌ها حمله می‌بردند. چاره‌ای جز این نداشتیم. مسئله مسئله‌ی بقای انسان در کره‌ی خاک بود، آن هم نه یک یا چند یا چندین و میلیون انسان، بلکه بقای کل نوع بشر.
البته راستش را بگویم ما موقع حمله دیگر زیاد فکر بشر و انسان و این حرف‌ها نبودیم. از بس برایمان از بشر و انسان حرف زده بودند، از شنیدن کلمه‌ی بشریت فقط نفرتمان می‌گرفت.
بمب: وضع دفاعی‌مان هرروز بهتر می‌شد و قدرت مقابله‌مان روزبه‌روز بیشتر افزایش می‌یافت. اما تعدادمان در مقابل پیوسته کمتر و کمتر می‌شد در حالی که تعداد آدم‌ها پیوسته بیشتر و بیشتر می‌شد. در شهر پخش شده بودیم و با هم هیچ ارتباطی نداشتیم. توی زیرزمین‌ها و خانها قایم شده بودیم، ساکت شده بودیم و از این‌که محل اختفایمان را پیدا کنند می‌ترسیدم. خیلی می‌ترسیدم.
مرد: بمب‌ها تعدادشان هر روز کمتر می‌شد تا این که بالاخره همه‌شان را کشتیم و فقط یکیشان ماند.حالا دیگر آزادانه در شهر رفت‌وآمد می‌کردیم. همه‌جا را گشته بودیم، اما این آخری را نمی‌توانستیم پیدا کنیم. فقط می‌دانستیم که زنده است. یک روز یکی از سربازهای جوخه‌ی سوم به اسم تسویی برنگشت.
فصلِ باران تمام شده بود و برف سنگینی می‌بارید. از سرما می‌لرزیدیم. همه‌ی روزها را هم که در شهر می‌گشتی هیچ‌کس را نمی‌دیدی. غروب همه به خیابان اصلی برگشتیم و در محل سابق پایگاه جمع می‌شدیم. هر روز تعداد بیشتری افراد تازه‌نفس می‌رسید، انگار که سرنوشت همه‌ی بشریت به جان این تنها بمب باقی‌مانده بستگی داشت.
بمب: توی آخرین تونل مترو دراز به دراز افتاده بودم. دست‌هایم قطع شده بود. کنارم جسد مردی که می‌خواست بکشدم افتاده بود. فضا از هر چیز خالی بود، حتی صدای پارازیت هم شنیده نمی‌شد. فهمیدم فقط من زنده مانده‌ام. تصمیم گرفتم برای خودم دست‌های جدیدی بسازم، اما حسابش را که کردم دیدم خیلی قبل‌از این‌که کارم تمام شود، سوختم تمام خواهد شد. حتی چراغم را هم خاموش کردم تا کمی بیشتر زنده بمانم.
نه به چیزی فکر می‌کردم و نه چیزی را انتظار می‌کشیدم. فقط احساس تلخ‌کامی می‌کردم یا شاید هم احساسی دیگر. نمی‌دانم اسم این احساس در زبان انسان‌ها چیست.
مرد: درست یک ماه بعد از ناپدید شدن تسویی، پیدایش کردم.
بمب‌: دو میلیارد و نیم ثانیه بعد از قطع شدن دست‌هایم، مرد وارد تونل شد.
مرد: تونل را داشتیم می‌گشتیم که گم شدم. او را در یک تونل جانبی پیدا کردم. اصلا” از وجود این تونل خبر نداشتیم. وقتی نور چراغ قوه‌ام رویش افتاد، اول نفهمیدم که بمب است.
بمب: سوختم داشت تمام می‌شد که مرد رسید. دیگر بینایی‌ام را به مقدار زیادی از دست داده و نور چراغ قوه‌اش به نظرم مثل نور ضعیف یک جرقه رسید. اما به خودم فشار آوردم و توانستم محیط را از نظر گرمایی بسنجم. فهمیدم که کارم تمام شده.
مرد: با خودم گفتم که کارم تمام‌شده، اما اصلا” نترسیدم. فکر می‌کردم که اگر بمب مرا دیده باشد قبل از آن که بتوانم کاری بکنم دخلم آمده. به دیوار تونل تکیه دادم. اما بمب بی‌حرکت بود.
فهمیدم یا داشت می‌مرد یا مرده بود.
می‌توانستم بکشمش اما دیوار مانعم بود. کمی هشیار شدم. با خودم گفتم: «این آخرین بمب است. الان او را خواهم کشت. با لیزر تکه‌تکه‌اش خواهم کرد و یک تکه‌اش را هم بر می‌دارم و یادگاری نگه می‌دارم و می‌زنم بالای تختم…» در این فکرها بودم که صدایش را شنیدم، صدایش خیلی ضعیف بود:
– کمک‌!
بمب‌ها قبلش هیچ‌وقت با ما حرف نزده‌بودند، یا آن‌ها ما را می‌کشتند یا ما آن‌ها را، اما هیچ‌وقت با هم حرف نمی‌زدیم.
آخر بین ما جنگ بود، جنگی که به قول کلاس «جنگ آخر» بود.
بمب: به‌او گفتم: «من دارم می‌میرم». این را همین‌جوری گفتم، بی‌آن‌که راجع به حرفم فکر کنم، وگرنه نمی‌گفتم چون این حرف هیچ معنا نداشت. مرد حرفی نزد. به دیوار تونل چسبیده بود و چیزی نمی‌گفت.
گفتم: دست‌هایم بریده شد.
سرفه کرد.
– سوخت هم دیگر ندارم.
مرد از دیوار تونل کنده شد و چراغ قوه‌اش را روی من انداخت.
مرد: امان نمی‌خواست، کمک می‌خواست. اگر امان خواسته بود شاید می‌کشتمش، اما کمک می‌خواست. وظیفه‌ام این بود که بکشمش، اما نمی‌فهمیدم که چرا باید بکشمش.
بمب: مرد گفت: نمی‌فهمم ازم چه می‌خواهی؟
لیزرش را به طرف من نشانه گرفت.
– من دست می‌خواهم.
– من آمده‌ام تو را بکشم.
چرا توضیح می‌داد، مگر همه‌چیز روشن نبود؟
اما خیلی دلم می‌خواست که زنده بمانم.
– برو از بمب مرده‌ای که آن‌جا افتاده سوختش و دست‌هایش را بردار و بیاور به من بده. این که کاری ندارد.
مرد ناگهان فریاد کشید: خدای بزرگ، این تسویی است!
نور را بر روی جسد انداخت و کنارش زانو زد.
– چرا صورت ندارد؟
– می‌خواست مرا بکشد و من هنوز نیروی کافی داشتم.
– تسویی است؟
– دست‌هایم را قطع کرد.
– باشد.
و مرد از جا بلند شد.
مرد: بعدها هر بار خواستم به یاد بیاورم که موقع تماشای تسویی به چه فکر می‌کردم، نشد. هر بار یک‌چیز دیگر به ذهنم می‌رسید و حالا اصلا” نمی‌دانم. با خودم فکر می‌کردم که مبارزه‌شان مبارزه‌ای مساوی و عادلانه بود. درست است که تسویی حمله می‌کرد و او فقط از خودش دفاع می‌کرد، اما مبارزه‌شان باز یک مبارزه‌ی منصفانه بود. در حالی که من باید کسی را که ازم کمک می‌خواست می‌کشتم و این خیلی سخت بود.
بالاخره با خودم گفتم که اصلا” گور پدر همه‌چیز… هم صلح و هم جنگ و به خصوص صلحی که برای برقرار شدن از من می‌خواهد جنایت کنم. هرچه که زنده است، حق زندگی دارد.
به من گفت که بمب مرده کجاست و من رفتم سراغش.
بمب: نفهمیدم کی برگشت: اما وقتی برگشت، سکوت تمام شد. چراغ را روشن کردم، کار می‌کرد. مرد کنارم در تکاپو بود.
– حسابی توی دردسرم انداختی، مارمولک عجوزه.
– من عجوزه نیستم و فقط دو سال دارم. تازه مارمولک هم نیستم و بمبم. نمی‌بایست با من این‌طور حرف می‌زد. مرد خوبی بود، اما خیلی بددهن بود.
– راستی، دستی که برایت گذاشتم تصمیم داری چکار کنی؟
خیلی با هم حرف می‌زدیم. هرروز به دیدنم می‌آمد. هنوز دست‌هایم خیلی کار داشت تا دست بشود. خودم درست نمی‌دانم بعدش چه کار خواهم کرد. فقط دلم می‌خواست همین‌طور دراز بکشم و کسی در تعقیبم نباشد.
به این فکر افتادم که بعدا” زمین را بکنم و خودم را از راه زیرزمینی تا نزدیکی‌های پایگاه فضایی برسانم. راه درازی بود. سیصد و چهل و چهار کیلومتر. باید از زیر هشت رودخانه و یک دریاچه می‌گذشتم. مسیر را نشانم داد. نباید زیاد عمیق می‌کندم. هرچه به سطح زمین نزدیک‌تر بود جهت‌یابی آسان‌تر می‌شد. البته نقشه‌ام جنون‌آسا بود، اما اگر موفق می‌شدم خودم را به یک موشک برسانم و پرواز بکنم. همه اول فکر می‌کردند که یک پرواز معمولی است و بعد هم که می‌فهمیدند کاری از دستشان ساخته نبود. با خودم می‌گفتم روی کره ماه زندگی خواهم کرد. درباره‌ی سوخت هم نگرانی نداشتم، در محل یک کاری می‌کردم: سیلسیوم و آلومینیوم که همه‌جا هست، آب را هم خودم خواهم ساخت.
مرد: هر روز به دیدنش می‌رفتم. روزهای آخر بود که فهمیدم یک جای کار اشکال پیدا شده. البته اوایل به همه‌مان شمارشگر کایگر داده بودند، اما آن‌ها را می‌گذاشتیم در خوابگاه بماند چون به هیچ دردی بمب‌ها که تا منفجر شوند پرتو رادیواکتیو گسیل نمی‌کنند. وقتی‌که هم منفجر شوند دیگر به‌شمارگر کایگر نیازی نیست.
اما از او پرتو گسیل می‌شد. این‌را روزی فهمیدم که شمارشگرم را بردم. فوری فهمیدم که چرا بمب پرتو گسیل می‌کرد، لیزر تسویی در بد جایی تن بمب را سوراخ کرده بود.
فوری دویدم و قرص خوردم و روز بعد هم رفتم و ازش خداحافظی کردم.
بمب: امیدوارم نکشته باشمش. پس از این که فهمید پرتو گسیل می‌کنم، باز به دیدنم آمد، برای آخرین بار آمده بود خداحافظی کند. رنگش پریده بود.
گفتم: من امروز می‌روم.
– سفر خوش.
– به فضا خواهم رفت.
– آن طور که من می‌شناسمت اگر بگیرندت به همه خواهی گفت که من کمکت می‌کردم.
– دیگر نمی‌خواهم تو را ببینم.
– هی… موافقی به عنوان خداحافظی تکه‌تکه‌ات کنم. یک تکه‌ات را یادگاری نگه دارم؟
– چقدر به‌دهن و در همان‌حال چقدر خوب بود.
– راستی مواظب دست راستت باش، زیاد محکم نیست.
– تو هم برو یک بیمارستان خودت را معالجه کن. خیلی نگرانم.
– راستش نمی‌دانم بروم یا نه. بدجوری احساس می‌کنم که خیانت کرده‌ام.
– به تو قول می‌دهم که هرگز منفجر نشوم. نترس.
– از کجا خیالات برت داشته که می‌ترسم؟
عجالتا” خداحافظ.
رفت.
مرد: قضیه خیلی جدی بود. دو هفته‌ی بعدش همه‌ی انگشت‌هایم زخمی شده بود. ناچار رفتم پیش پزشک. سین‌جیم شروع شد. ازم می‌پرسیدند کجا در معرض تابش قرار گرفته‌ام و من فقط می‌گفتم نمی‌دانم. بعد موهایم ریخت. دکترها دلداری‌ام می‌دادند، اما خودم یقینم شده بود که سرطان دارم.
من یک احمق بودم، یک احمق به تمام معنا. آخر دلم به حال چه کسی، چه چیزی سوخت؟ هرکس دیگر جای من بود، اول اول می‌کشتمش و بعد فکر رد. البته من حق ندارم خودم را جای همه بگذارم. اما مگر نه این که تسویی خواسته بود بکشدش؟ اما خودم چطور؟ مگر قبلا” چندتایشان را نکشته بودم؟ ولی هیچ‌یک از بمب‌هایی که کشته بودم ازم تقاضای کمک نکرده بود. اما او دشمن بود و باید می‌مرد. ولی اگرچه دشمن بود، به هرحال زنده بود…
حتما” تا به حال به کره‌ی ما رسیده است و دارد زمین را می‌کند و دیگر حتی به یاد من نیست.
بمب: انفجاری خورشیدسا، عظیم و پرتوان، انفجاری از آن‌دست که همه‌چیز را در اطراف خود ببلعد و نابود کند: زمین را، هوا را، فلز را، سنگ را، زندگی را… انفجاری که به هر چیز برسد آن‌را ذوب کند… و این انفجار تویی، تو، تو که در همه‌ی اطراف جهان پخش خواهی شد، تو که در درونت نیرویی است تصورناکردنی.
تو گلی، تو سبزه‌ای، تو هوایی، تو انسانی، تو مارمولک عجوزه‌ای. تو همه چیزی هستی که در یک نقطه متمرکز شده و در همان حال در چهار گوشه‌ی عالم پراکنده است. تو جهانی، حتی لحظه‌ای هست که زمان نیز در درون تو می‌میرد. اما چرا باید برای درک ملموس این‌همه حتما” منفجر شوی؟ شاید همان بهتر باشد که برای یک‌بار هم شده برترست پیروز شوی و بیهوده سنگلاخ‌های ماه را نگردی. آیا زیستن واقعا” ارزشی دارد؟ برای رسیدن به غایت آرزوهایت به رؤیایی که از آغاز پیدایشت با تو عجین کرده‌اند، به انفجار، تو نیازی به زیستن نداری و فقط کافی است اراده کنی: منفجر خواهی شد. اما تو اگر انفجار را می‌خواهی، مرگ را نمی‌خواهی.
و تنهایی… تنهایی حسی است که اگر هنوز همه چیزت را از دست نداده باشی، خوب است. من روزگاری خیلی چیزها داشتم. بمب‌های دیگر را که دوستانم بودند، جنگ را داشتم و زندگی را و شاید… خوشبختی را. گرسنگی و افسردگی هم بود و یک مرد، یک انسان که به دیدنم می‌آمد.
و حالا دلم می‌خواهد این انسان را ببینم، اما او روی زمین مانده است.
باید به زمین برگردم.
به آن‌ها خواهم گفت:«من برگشته‌ام، اما باور کنید منفجر نخواهم شد چون قول داده‌ام منفجر نشوم. باور کنید دیگر تاب تحمل تنهایی را ندارم».
اما آیا حرفم را باور خواهند کرد؟
وقتی برمی‌گشت، متوجه وجودش شدند.
و آن‌گاه مرد همه‌چیز را تعریف کرد، از سیر تا پیاز. گفت که نمی‌داند چرا او را نشکسته است.
اما سوگند خورد که بمب منفجر نخواهد شد، چون به او قول داده است که منفجر نشود.
اما حرفش را باور نکردند و بمب را از دور منفجر کردند.
وقتی مرد خبر را فهمید، درد در او آن‌چنان شدید بود که دیگر قوه‌ی تعقل نداشت. فقط می‌گریست و فریاد می‌کشید تا این‌که بالاخره آرام گرفت.
پیش از آن که بمیرد، گفت: اگر دست من بود، بنای یادبود آن انسانی را می‌ساختم که وقتی برای اولین بار …
نویسنده: ولادیمیر والرویچ پوکروسکی
مترجم: م. کاشیگر

درباره داستان:
بعضی‌ها تصور می‌کنند که در داستان‌هایی که برچسب علمی-تخیلی می‌خورند، فقط باید به دنبال رؤیاهایی نابخردانه در مورد فضا و دستگاهای پیشرفته و تعامالات ناپخته بین کاراکترها بود. باورش دشوار است، اما تلقی بسیاری از داستان‌های علمی-تخیلی اینگونه است.
کسانی که انس و الفتی با این ژانر از داستان‌ها دارند که در زیر پوسته این داستان‌ها، مانند هر داستان دیگری می‌توان مضامینی انسانی را پیدا کرد و جالب است که ویژگی‌های خاص این داستان‌ها گاه، امکان بیان مضامینی را می‌دهند که طرحشان در داستان‌های معمولی، ناممکن یا دست‌کم دشوار است.
به سبک ظهر روزهای جمعه این بار داستانی علمی -تخیلی دیگری را برای شما انتخاب کرده‌ام، این داستان «جنگ آخر» نام دارد و توسط نویسنده‌ای به نام «و. بکرووسکی» نوشته شده بود و در مجله دانشمند با ترجمه «م. کاشیگر» به چاپ رسیده بود. قسمت اول این داستان را که در زیر می‌خوانید، در زمان نوجوانی به به خاطر اتمام مجله، تا همین دو سه سال پیش نخوانده بودم. متأسفانه جستجوی من در اینترنت برای پیدا کردن اطلاعاتی در مورد این نویسنده یا اثرش به جایی نرسید.
داستانی که خواهید خواند طرحی ضد جنگ دارد. این روزها با جستجویی ساده در اینترنت می‌توانید انبوهی از کتاب‌های ضد جنگ را بیابید که بسیاری از آنها هم به فارسی ترجمه شده‌اند یا فیلم‌های اقتباس‌شده از آنها در دسترس‌ هستند. این داستان در خرداد سال ۶۷، یک ماه قبل از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به چاپ رسیده بود و تصور می‌کنم نخستین داستان ضد جنگی بود که تا آن زمان خوانده بودم.
داستان با هوشمندی با جان بخشیدن و شخصیت بخشیدن به بمب‌ها، آنها را به مانند یک کاراکتر در مقابل آدم‌ها قرار می‌دهد. این داستان و در سال ۱۹۸۵ نوشته شده است.
«بمب‌ها از انبار فرار کردند. جمعا” ۱۴۸۵‌ تا بودند. جمهوری برقرار کردند و خطاب به همه کشورها اعلام کردند: کاری به‌کارمان نداشته باشید، وگرنه همگی با هم در یک‌لحظه خودمان را منفجر خواهیم کرد!»

موضوعات
درباره سایت
داستان کوتاه
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " داستان کوتاه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.